• Umím dobře poslouchat.
  • Mám sklon „udávat tón“ ve skupině.
  • Odporuji ostatním.
  • Často stojím na straně těch slabších.
  • Bez práce nejsou koláče.
  • Když jsem při výměně názorů zatlačený do kouta, reaguji naštvaně.
  • Souhlasím s tvrzením „Důvěřuj, ale prověřuj“.
  • Ať děláš, co děláš, charakter člověka nezměníš.
  • Ve složitých situacích přebírám vedení.
  • Snadno jiné uklidním.